© Creatie en onderhoud door Hantai BVBA.

CD Technics

Electrische installaties

Installaties en herstellingen


Vaak worden risico's van een onvakkundig geplaatste of een sterk verouderde installatie onderschat.


De veiligheid kan echter pas gegarandeerd worden indien de geldende normen omtrent electro technische installaties worden gerespecteerd en dit zowet binnen- als buitenshuis. Maar al te vaak zien we schrijnende toestanden door slecht onderhouden of onvakkundig geplaatste installaties, loshangende bedrading, ontbrekende aardingen, vochtige muren met stroomvoerende geleiders en niet gekeurde of gewijzigde installaties.


In de meeste gevallen is men zich niet bewust van de veiligheidsrisico's en de wetgeving.


Voor al deze problemen kunnen wij een pasklare oplossing bieden bij CD TECHNICS.