© Creatie en onderhoud door Hantai BVBA.

CD Technics

Keuring en schema's

Electrotechnische keuring en schema's


Voor alle installaties die we zelf niet geplaatst hebben baseren we ons op het keuringsverslag afgeleverd door een erkend keuringsorgaan alvorens wij een voorstel formuleren om verdere nodige werken uit te voeren in geval van

bijvoorbeeld een verzekeringskwestie.


We kunnen er tevens voor zorgen dat uw bestaande installatie volledig word opgemeten en in schema word gebracht.


U ontvangt dan van ons alle nodige schema's en situatieschetsen in drievoud om een keuring uit te laten voeren en desgewenst kan de keuring ook door ons worden aangevraagd.